Villkor och Integritetspolicy

Allmänt

Simon Myringer AB (559216-4197) ”Nordic Tech Institute” säljer utbildningar via den egna webbplatsen nordictechinstitute.com. Genom att genomföra ett köp godkänner du Nordic Tech Institutes villkor. Du får tillgång till utbildningen direkt efter köptillfället.

Nordic Tech Institute reserverar sig för eventuella fel i utbildningssinformationen.

Betalning

Nordic Tech Institute erbjuder i samarbete med Klarna följande betalningsalternativ; faktura, delbetalning, kortbetalning samt direktbetalning.

Kontakta Klarna på telefon 08-120 120 10 om du har frågor angående betalning, påminnelseavgifter eller räntor. Klarnas användarvillkor.

Utöver Klarna erbjuds även möjlighet till:
– Faktura efter avtalat med Nordic Tech Institute
– Swishbetalningar

Genomförande

Undervisningen bedrivs via en digital kursplattform. Här finner du din läroplan och utbildningens alla moment. Ett stort eget ansvar krävs från dig som deltagare för att få ut mesta möjliga från utbildningen då du själv väljer din studietakt.

Efter avslutad utbildning utfärdas certifikat till de deltagare som uppvisar genomfört ett test. Testen är olika för alla utbildningar.

Utvärdering

Nordic Tech Institute erbjuder dig möjligheten att ge feedback på din studieupplevelse. Detta är alla utbildningarnas sista moment.

Nöjd-kund-garanti

Skulle du mot förmodan inte vara nöjd med en utbildning kan du inom 14 dagar från köpdatumet häva ditt köp förutsatt att du inte slutfört utbildningen.

Integritetspolicy

Nordic Tech Institute är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker vår webbplats, vid kontakt samt vid köp. När du fyller i något av våra formulär ombes du tillhandahålla uppgifter som föranleder att du som person kan identifieras (”personuppgifter”).

Våra användares integritets- och dataskydd är mycket viktigt för oss och vi har därför vidtagit såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy.

Genom att fylla i dina uppgifter via något av våra formulär accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Du godkänner även att vi kan skicka information till dig. Innan du anger dina uppgifter är det därför viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy. Det är frivilligt för dig att lämna personuppgifter till oss men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

Centrala begrepp

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar Nordic Tech Institute in?

Webbplatsen med de olika formulären har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden om du har anmält intresse till en utbildning, kontaktat oss via kontaktformulären eller köpt en utbildning. Insamling av personuppgifter sker när du besöker webbplatsen och fyller i något av formulären som berör intresse för en utbildning eller kontakt samt när du köper en utbildning.

Personuppgifter som insamlas kan vara följande:

Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Dessa uppgifter inhämtas när du anmäler intresse till en utbildning, fyller i kontaktformuläret eller köper en utbildning. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig när du använder våra tjänster.

Enhetsinformation, såsom exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som kan kopplas till en unik person.

Geografisk information, din geografiska placering. Informationen används endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå, den används heller aldrig tillsammans med annan data som gör att informationen kan kopplas till en unik person.

Vad gör Nordic Tech Institute med insamlade personuppgifter?

All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig. Genom att godkänna denna integritetspolicy godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
- tillhandahålla våra utbildningstjänster
- kommunicera med dig
- fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
- tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden (om du inte vill motta sådan kommunikation vänligen skicka e-post till [email protected])
- analysera användande och efterfrågan för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster
- förebygga, begränsa och utreda missbruk av webbplatsen och våra tjänster

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att övervaka och lagra den trafik och de kommunikationer som sker via webbplatsen i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer som huvudregel inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part men om så skulle ske genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Vi vidtar lämpliga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå när den har överförts till eller delats med tredje part.

Leverantörer och underleverantörer, vi kan komma att utlämna dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer i syfte att kontakta dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, tillhandahålla webbplatsen eller fullgöra våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig för andra syften som framgår i denna integritetspolicy. Dessa leverantörer består av: Klarna och Swish.

Myndigheter, vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag måste lämna ut information till.

Avyttring, om Nordic Tech Institute säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar, eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part, kan vi komma att lämna dina uppgifter till en sådan köpare.

Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna integritetspolicy inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra tjänster. Användande av tjänster innefattar användandet av lärplattformen och kontakt med Nordic Tech Institute.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära registerutdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få information om i vilket syfte dina personuppgifter behandlas och justera icke-komplett eller felaktig information om dig.  Du har även rätt att begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Om det inte finns legala skyldigheter för oss, som hindrar radering av datan, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas. Om du vill radera, justera eller erhålla information om lagrade personuppgifter eller nyttja din rätt till dataportabilitet skickar du e-post till [email protected] Om en kurs som du har köpt inte längre ges ut av Nordic Tech Institute har du rätt till att välja en valfri kurs i Nordic Tech Institutes kursutbud.

Cookies / kakor

Nordic Tech Institute använder sig utav cookies (sv. kakor) i dom fallen då detta godkännes. Våra cookies används för personalisering av annonsering samt mätning.

Vi använder oss utav spårning från:

Kontakt

Nordic Tech Institute är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du har frågor angående integritets- och dataskydd skickar du e-post till [email protected]

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.