Hur mycket kostar det att annonsera på Instagram år 2022?

Instagram har över 1 miljard aktiva användare varje månad. Inte undra på att det är en kraftfull kanal att använda sig av, för att nå ut till kunder som visar intresse för dina produkter eller tjänster. Med annonsering på Instagram kan du nå ännu fler potentiella kunder på ett väldigt enkelt sätt.

Men hur mycket kostar det att annonsera på Instagram år 2022?

Kostnaden för att annonsera på Instagram beror på vilken typ av budgivningsmodell du väljer. Antingen väljer du att betala per klick (CPC) eller att betala per visning (CPM). I snitt betalar företag 1.70kr – 17.00kr per klick och 57kr per 1000 visningar.

I nedan guide får du lära dig mer om vad det kostar att annonsera på Instagram, vilka faktorer det är som avgör priset, hur Instagram-annonser jämförs gällande kvalitén och vad som skiljer åt mot att annonsera på Facebook.

Hur mycket kostar Instagram-annonser?

Instagram och Facebook är två av de största sociala kanalerna, där många företag finns för att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Därav kan det vara på sin plats att jämföra de två. Vilken kanal erbjuder de mest kostnadseffektiva alternativet för just ditt företag? Samt vilken plattform är den mest effektiva för att kunna nå ut till din målgrupp? I tabellen nedan jämför vi den generella kostnaden för att annonsera på kanalerna:

Förutom att ta hänsyn till kostnaden för Instagram- och Facebook-annonser är det bra att titta på demografin för varje plattform. Medan Facebook kan nå nästan alla åldersgrupper, utmärker sig Instagram när det gäller att nå publik mellan åldrarna 25 till 29 år.

För att nå så bra resultat som möjligt med din annonskampanj, fokusera på den sociala kanalen som ger ditt företag mest värde.

Vad bestämmer kostnaden för att annonsera på Instagram?

Dessa fyra grundfaktorer bestämmer dina kostnader för att annonsera på Instagram:

1. Budbelopp

Ditt budbelopp påverkar hur mycket du spenderar på en Instagram-kampanj. Du måste bestämma hur mycket du är villig att betala för att få leads. Ditt budbelopp påverkar också hur mycket du spenderar.

Eftersom Instagram har högre budbelopp bör du vara beredd att betala mer för visningar och klick.

Om du till exempel har en budget på 5250kr och ditt budbelopp är 17,50kr per klick kan du bara få 300 klick på din annons. Å andra sidan, med en budget på 10 500kr med en CPC på 17,50kr kan du få 600 klick. I samma scenario skulle ett budbelopp på 4kr möjliggöra ännu fler klick med dessa två budgetar.

Ditt budbelopp påverkar din budget och din budget påverkar hur mycket du kan bjuda. Dessa belopp kommer att påverka hur mycket det kostar dig att annonsera på Instagram.

2. Betyg för annonsrelevans

Hur relevant din annons är och kvalitén på den kommer också påverka kostnaden för dina annonser. Instagram använder sig av algoritmer som kommer se över just relevansen, och jämföra relevansen mot publiken som annonsen kommer visas för.

Instagram vill visa relevant innehåll för sin publik i deras flöde. De baserar ditt relevansbetyg på hur människor reagerar på din annons.

Om människor svarar positivt på din annons kommer din relevansranking att öka. Det inkluderar engagemang så som att klicka, kommentera, gilla – att publiken interagerar helt enkelt.

Annonser med hög relevansranking prioriteras alltså högre än annonser med låg relevansranking. Att ha en mer relevant annons betyder att du kommer att betala närmare ditt minimiloppet. Du får fler klick på din kampanj och därmed också fler leads.

3. Betyg för annonsengagemang

Instagram sätter också betyg på din annons, utefter hur stor sannolikhet det är att publiken interagerar med den. I slutändan påverkar det också ditt pris för annonsen. Betyget baseras på interaktioner så som att de klickas på annonsen, eller konverterar (köper produkt). Instagram är måna om att ge annonser ett högt betyg, som de tror uppmuntrar till högt engagemang.

Med andra ord, betyget för annonsengemang kommer att påverka din annonskostnad. Det innebär att du får ett lägre budbelopp, du kommer kunna nå fler potentiella kunder och i slutändan förhoppningsvis fler konverteringar!

4. Konkurrensen

Intet förvånande så kommer även konkurrensen att påverka priset för din Instagram-annons. När du försöker nå en viss demografi av människor kommer det alltid att finnas konkurrenter som försöker nå samma målgrupp.

Om det finns andra som budar mot samma målgrupp kan det leda till att budet trissas upp. Företag måste överträffa varandra för att få högsta rankingen, vilket kan betyda att din CPC kan komma att kosta er för att du vill buda över dina konkurrenter.

Ytterligare faktorer som avgör priset

Det finns andra faktorer som kan avgöra hur mycket det kostar att annonsera på Instagram

Här är några av dem:

 • Semester och evenemang: Konkurrensen är högre under semestern, särskilt kring jul. Fler företag tävlar för att nå värdefulla leads, vilket driver upp CPC:n. Du måste ha helgdagar och evenemang i åtanke, när du som företag planerar att skrida till verket med en annons eller kampanj.

 • Kön: Det kostar mer att annonsera mot kvinnor än män. Kvinnor är mer benägna att interagera och engagera sig på Instagram.

 • Veckodag: På Instagram är användarna mer aktiva under veckodagar än på helgen. Det betyder att du bör förvänta dig att betala mer för att visa en annons på en onsdag än på en söndag.

 • Din marknad: Marknaden du verkar i kommer också påverka priset på din Instagram-annons. För B2B-företag är det dyrare att rikta annonser eftersom det finns färre företag på Instagram än människor. Vissa branscher, så som modebranschen, är dyrare på grund av högre konkurrens.

Hur fungerar Instagram-annonser?

Annonser på Instagram är betalda för att visas mot en specifik målgrupp, i dennes nyhetsflöde eller Stories.. Instagram-annonser är inriktade mot personer som troligtvis är intresserade av dina produkter eller tjänster.

Folk ser Instagram-annonser baserat på deras demografiska data, såväl som deras intressen. Dessa annonser är tänkta att smidigt smälta in till den punkt där användaren knappt känner igen dem som annonser.

Det finns två indikationer på att inlägg eller stories är en betald annons. Det första tecknet är ordet ”sponsrad” skrivet under företagets namn.

Det andra tecknet är call-to-action (CTA) som visas längst ner på bilden. Dessa har vanligtvis fraser som ”shoppa nu” eller ”swipe up” beroende på kampanjens mål.

Hur sänker jag kostnaden för mina Instagram-annonser?

När det gäller reklam på sociala medier vill du göra allt du kan för att sänka kostnaden för reklam på dessa plattformar. Här är några bra metoder som hjälper dig att sänka kostnaden för dina Instagram-annonser och maximera din avkastning på dem.

1. Använd automatisk budgivning

Om du är ny på annonsering på Instagram är det fördelaktigt att använda automatisk budgivning för din kampanj. Det är ett enkelt sätt för dig att få ett bud som är bäst för din kampanj.

Automatisk budgivning är till nytta för ditt företag om du inte har tidigare data som berättar om en bra CPC att ange för din kampanj. Det hjälper dig att ställa in det budbelopp som är mest lämplig för din kampanj.

När du använder automatisk budgivning förhindrar du att ditt företag överbudar för att köra en annons. Bristen på tidigare data kan göra det svårt för dig att veta det bästa budbeloppet. Du kanske tror att du behöver buda mer än vad som är nödvändigt.

Att använda automatisk budgivning hjälper dig att ställa in rätt budbelopp tills du får information som hjälper dig att vägleda din kampanj. Det är ett bra sätt att minska dina annonseringskostnader på Instagram.

2. Hellre smal målgrupp än bred

När du ställer och konfigurerar din Instagram-annons är målet att nå de personer som på riktigt är intresserade av att köpa dina produkter eller tjänster. För att få bästa resultat av din annons, rikta hellre målgruppen lite för smalt än att gå för brett.

Du kan rikta din målgrupp genom följande:

 • Plats: Du kan rikta in dig på personer baserat på var de bor. Detta kan vara lika brett som ett land eller så specifikt som ett postnummer.

 • Demografi: Demografisk information är det vanligaste sättet att rikta in sig på leads. Det innehåller information som kön och ålder.

 • Intressen: När människor interagerar på sociala medier kan man uppfatta vad som intresserar dem. Oavsett om det är konst eller teknik, kan du rikta in dig på människor baserat på vad de gillar.

 • Beteenden: Om vissa personer har valt att klicka sig vidare till din webbplats, går det att rikta din annons mot just dem.

 • Anpassade målgrupper: Det går att anpassa målgrupper som är unika för just ditt företag. Du kan alltså importera data du har från annat håll, t.ex. e-postadresser, och välja att rikta dig mot dem. Med största sannlikhet är dessa personer redan intresserade av dina produkter eller tjänster.

 • Lookalike-målgrupper: När du känner till vilken typ av människor som är intresserade av ditt företag kan du rikta dig till personer som delar samma egenskaper eller intressen som dem. Det betyder att du kan rikta in dig på personer som inte hittat dina produkter eller tjänster än.

När du ställer in din målgrupp hellre smalt än brett, kommer du nå fler personer som på riktigt är intresserade av dina produkter eller tjänster. Det kommer leda till att din annons kommer vara mer relevant för målgruppen, som leder till att din annonsranking ökar och du får också ett lägre CPC. Det i sin tur kommer leda till en ökning i konverteringar, vilket i slutändan hjälper till att kompensera för kostnaden du lagt på själva annonsen.

3. Sätt ett tydligt mål

När du kör en marknadsföringskampanj är det viktigt att du sätter mål för din kampanj. Att sätta mål hjälper dig att fokusera på vad du vill uppnå med din annons.

Det finns tre huvudmål du bör fokusera på att uppnå med dina Instagram-annonser:

 • Kännedom: Med en medvetenhetskampanj kommer du att fokusera på att öka kännedomen kring ditt företag, varumärke, produkt, app eller tjänst. Du vill helt enkelt att människor ska uppfatta ditt varumärke och hjälpa dem att bli bekanta med det. Med det här kampanjmålet bör du att fokusera på att köra en CPM-kampanj.

 • Övervägande: Om ditt mål med annonsen är att få din målgrupp att reflektera, betänka eller kanske till och med överväga ett köp bör du fokusera på att utbilda din målgrupp. Du vill ge din publik mer övertygande information som får dem att konvertera. För detta mål bör du att fokusera på att öka antalet klick in till din webbplats, antal visningar och hur många potentiella kunder du nått.

 • Konvertering: Många företag har som mål att få sin målgrupp att köpa sina produkter, ladda ned sin app eller använda sina tjänster. När du fokuserar på konverteringar för ditt kampanjmål, bör du skriva en övertygande copy/text som omedelbart lockar din publik att köpa dina produkter eller använda dina tjänster. Genom att sätta tydligt konverteringsmål får du en mer sammanhängande kampanj. När du vet vad du vill uppnå, ökar det sannolikheten att din annons blir mer relevant och du kan skriva en slagkraftigare copy. Bättre text leder alltid till mer engagemang och fler konverteringar.

4. Ha relevanta landningssidor

Se till att tänka igenom till vilken landningssida målgruppen kommer, om de väljer att klicka sig vidare från din annons. Att ha en relevant landningssida kommer också påverka kostnaden för din annons, ju mer relevant desto mer minskar din kostnad.

Många företag gör tyvärr misstaget att inte tänka igenom kundens köpresa ända fram till slutet av kedjan. De fortsätter inte uppmuntra personen till engagemang på webbplatsen. Det är därför mycket viktigt att tänka att din annons på Instagram och landningssidan bör vara sammanhängande.

Om du väljer att annonsera din nya elcykel bör din annonslänk vara kopplad till en sida med just elcyklar. Att leda in målgruppen till din startsida är inte relevant för annonsen du skapade eftersom den är fokuserad på hela din butik istället för att specifikt fokusera på elcyklar.

Relevanta landningssidor resulterar i fler konverteringar. När människor riktas direkt till den produkt de ser i annonsen är de mer benägna att konvertera. Detta hjälper dig att återfå de kostnader du betalar för att köra din annons.

Om du vill skapa en effektiv kampanj och sänka kostnaderna för annonsen, måste du bygga dedikerade landningssidor som uppmuntrar till konvertering.

5. Testa din annons

Om du vill sänka kostnaden för din Instagram-annons bör du även testa den innan publicitet. Det är sällan det första utkastet av annonsen träffar hundra procent rätt på en gång. Genom att testa kan du få indikationer så du kan skapa den mest effektiva versionen av din annons.

Du kommer t.ex. få indikationer på hur effektiv din copy/text är. Relevant copy innebär att du får en högre annonsranking, vilket leder till en lägre CPC.

Hur börjar jag annonsera på Instagram?

Om du är redo att börja annonsera på Instagram så finns det tre olika sätt:

1. Direkt i appen

När du öppnar annonser i Instagram-appen kan du dela inlägg som du redan har publicerat på Instagram. Du går in i appen och väljer det inlägg du vill marknadsföra. När inlägget är valt som annons, kan du direkt börja spåra hur många som ser ditt inlägg och interagerar med det.

2. I Facebook Ads Manager

Instagram-annonser använder samma Ad Manager-verktyg som Facebook. Om du vill börja annonsera genom detta program är det enkelt och effektivt.

När du använder Ads Manager kan du ställa in din kampanj, göra ändringar under tiden i din kampanj och bevaka samt analysera resultaten.

3. Instagrampartners

Om du har kort om tid eller behöver extra hjälp med din kampanj kan du vända dig till partners som är specialister på att annonsera på Instagram. Instagrampartners kan hjälpa dig att köra din kampanj om du inte har tid eller inte vet hur du kör en kampanj.

Vilka olika typer av annonser kan jag köra på Instagram?

Du välja olika typer av annonser på Instagram. Dessa är de fyra vanligaste annonsformaten:

1. Instagram Stories

Stories på Instagram är det senaste alternativet för annonsörer att nå intresserade användare. Med tanke på att över 500 miljoner Instagram-konton använder stories varje dag, är det en utmärkt möjlighet att få kontakt med människor.

Folk tittar också på företagets stories på Instagram. Faktum är att 33% av de mest visade annonserna som stories, kommer just från företag.

Människor vill höra från företag genom berättelser och narrativ. Målgruppen ställer sig helt enkelt mer öppen till att motta reklam som stories, och genom att stories rullar på automatiskt beblandas dessa annonser med användarens andra konton som hen följer.

Stories utnyttjar också skärmen fullt ut. Om någon ser din Instagram-story kommer de bara att se den på sin skärm. Det hjälper dig att få din publik att fokusera fullt ut på din annons.

2. Bildformat

Fotoannonser är de vanligaste annonserna på Instagram. Det här är bilder som visas i det vanliga flödet hos din målgrupp. Annonsering i bildformat visas i en fyrkantig ram eller porträttram.

Som nämnts tidigare har dessa annonser en CTA-knapp längst ner på fotot och en sponsrad tagg.

Det är av ytterst vikt att du väljer relevant bild och det är mest önskvärt att din bild passar in i Instagram och din målgrupps flöde. Att ha en bild som ser alldeles för professionell ut kommer att sticka ut och det kan hindra folk från att se annonsen fullt ut. För att kampanjen ska vara effektiv måste du välja en bild som balanserar mellan att se ut som ett vanligt inlägg samtidigt som bilden representerar ditt varumärke.

3. Videoformat

Videoannonser är ett annat alternativ för din Instagram-kampanj. Dessa fungerar som bilder, förutom att innehållet helt enkelt är en video. Dessa videor kan vara upp till 60 sekunder långa.

Videor är bra för att fånga publikens uppmärksamhet. När de bläddrar igenom flödet och kommer till din annons kommer annonsen omedelbart att börja spela. Det är ett bra sätt att fånga publikens uppmärksamhet och få dem intresserade av din annons.

Det är dock viktigt att notera att filmerna spelas automatiskt utan ljud. Detta är viktigt att tänka på när du skapar din videoannons eftersom du inte vill att din publik ska missa viktig information. Om du lägger din viktigaste information under de första sekunderna kommer din målgrupp sannolikt att missa den. Videoannonsering på Instagram är ett effektivt sätt att engagera din publik och få dem att kolla in ditt företag.

4. Karusellformat

Karusellannonser är ett bra alternativ för att få din målgrupp att interagera med din annons. Med dessa annonser kan du lägga upp flera foton eller videor i ett och samma inlägg. Det är ett utmärkt sätt att förse din målgrupp med många alternativ för dina produkter.

Låt oss säga att du ska marknadsföra en ny klädkollektion. Att visa endast ett plagg skulle inte göra kollektionen rättvisa. Även om plagget representerar den nya linjen, visar den inte folk variationen i din kollektion. Genom att använda en karusellannons kan du använda flera foton och videor för att visa upp kollektionen. Det gör att du kan visa din variation, som engagerar fler människor. En outfit kan väcka intresse för din publik över en annan outfit. Att använda karusellannonser är ett bra sätt att få engagemang och intresse för dina annonser.

Slutsats och sammanfattning

Det kostar mellan 1.70 – 17.00 kr att nå 1000 personer på Instagram. Det kallas för Cost per Mille, CPM. Om man istället är ute efter att få klick, till exempel till din webbsida så kostar det omkring 57kr per klick. Det kallas för Cost per Click, CPC.

Din kostnad kan variera, utifrån om du är en ny annonsör eller inte och hur relevant du är i annonsens utformande och mot din målgrupp.

Lycka till med din annonsering på Instagram!

Skriven av:
Anna Eriksson
CMO
Nordic Tech Institute

Intresserad av kunskapsutveckling inom digital marknadsföring?

Kolla in våra distanskurser vi erbjuder här på Nordic Tech Institute.

Studera i ditt egna tempo!

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.