Engelsk – svenskt lexikon: 80+ termer inom digital marknadsföring

Vi har alla varit där – Man stöter på ett nytt begrepp inom digital marknadsföring men förstår inte riktigt hur man skulle översätta det till svenska. Eller så kanske man använder sig av en tjänst, säg Google Analytics eller Facebook Ads Manager, men hänger inte med bland alla engelska termer.

Lugn bara lugn, nedan har vi samlat ihop över 80 termer och översatt dem från engelska till svenska. 


Spara gärna webbplatsen bland dina bokmärken och återkom vid behov.

Om du vill söka bland ord, tryck:

Ctrl + f

Och fyll i sökordet.


A

Ad center = Annonscenter

Awareness = Medvetenhet

Ad Rank = Annonskvalité

Affiliate marketing = Affiliatemarknadsföring 

Acquisition = Förvärv

B

Bounce rate = Avvisningsfrekvens

Brand awareness = Varumärkesmedvetenhet

Bid strategy = Budgivningsstrategi

Bid cap = Budgivningstak

Backlink = Länkar som hänvisar in till din webbplats

Branded content = Redaktionellt innehåll

C

Campaign objective = Annonsmål

Consideration = Övervägande

CPC, cost per click = Kostnad per klick

CPM, cost per mille = Kostnad per 1000 visningar

Copy = Reklam/annonstext

Checkout page = Sida för varukorg

Custom audience = Anpassad målgrupp

Content = Innehåll

Core audience = Basmålgrupp

Conversion = Konvertering

Conversion rate = Konverteringssgrad

Customer Journey = Kundresa

Cost cap = Kostnadstak

CTR, click through rate = Klickfrekvens

Crawler = Spindel som åsyftar sökmotorers tillvägagångssätt för att scanna av webbplatser

CTA, call to action = En uppmaning till användare

D

Draft = Utkast

Domain = Domän

DMP, data management platform = Datahanteringsplattform

E

E-commerce = E-handel

Evergreen content = Innehåll som håller över flera år

Engagement = Interaktion i form av gillamarkeringar, delningar osv

Events = Händelser

Exit page = Utgångssida

F

Feed = Flöde

Frequency = Frekvens (av en annons)

G

Gamification = Spelelement

Growth marketing = Tillväxtmarknadsföring

Growth hacking = Tillväxtfokus

H

Hashtag = Sökord och samlingsplats för dem, vanligt i sociala medier

I

Impressions = Exponeringar/visningar

Index = Databas

Inbound marketing = En term som åsyftar attraktivt innehåll på din webbplats som besökaren uppskattar, till följd av att du skapat innehåll i annan kanal som besökaren efterfrågat

Influencer = Inflytelserik person

J

Javascript = Programmeringsspråk i samverkan med HTML-kodning

K

Keyword research = Sökordsresearch

Key performance indicator = Nyckeltal

L

Landing page = Landningssida

Lead = Potentiell köpare

Long tail = Begrepp inom SEO, som förklarar sökord som är mycket specifika och innehåller många ord

Lifetime value = Uppskattat värde av intäkter från dina kunder

M

Marketing funnel = Marknadsföringstratt

Marketing automation = Använda verktyg som automatiserar delar av marknadsföringen

Metrics = Mått

Medium = Term i Google Analytics för att förstå vad för typ av trafik som kommit in till din webbplats exempelvis organic, cpc eller social.

Meta description = Metabeskrivning, beskrivning av en sida på max 160 tecken. Syns ibland som en del av sökresultatet.

N

Netiquette = Vett och etikett som internetanvändare själva kommit på

Native advertising = Nativeannonsering, annonsering som ser ut som publicisternas ursprungliga innehåll.

No follow = När man säger till Google att inte räkna med en länk och utesluta länkens SEO-värde.

O

Outbound click = Utgående klick

Organic content = Organiskt innehåll (gratis)

Off-site SEO = SEO-aktiviteter som sker utanför sin webbsida, exempelvis att bygga länkar eller synas i sociala medier.

On-site SEO = SEO-aktiviteter som sker på sin webbsida, exempelvis att den är tekniskt kvalitativ och att innehållet är relevant.

P

Page Engagement = Sidinteraktioner

Paid content = Betalat innehåll

Q

Quality score = Kvalitetspoäng (quality score + bid = ad rank)

R

Retargeting/remarketing = Återannonsering

Reach = Räckvidd

ROAS (return on ad spend) = Avkastning på annonskostnader

Referral = Hänvisningstrafik, andra webbplatser som länkar till din webbplats

Redirect = När du vill skicka vidare trafik från en webbsida till en annan, görs med koderna 301 eller 302.

S

Search engine marketing = Sökmotormarknadsföring

Search engine optimization = Sökmotoroptimering

SERP, search enginge result page = Resultatsidan på en sökmotor

Spam = När någon upplever för mycket reklam

Source = Källa

SoMe = En akronym för sociala medier

T

Target group = Målgrupp

Trading desk = En handelsplats där byråer 

Title tagg = HTML-titel definierar titeln på en webbsida

U

UGC, user generated content = Användargenererat innehåll

User experience = Användarvänlighet

User interface = Användargränssnitt, handlar om det visuella för en tjänst eller produkt

W

Webinar = Digitalt seminarium

White hat SEO = En sökmotors användarvillkor för att öka sin närvaro genom SEO, motsatsen till detta är black hat SEO

Wireframe = En skiss på en tilltänkt produkt/tjänst eller webbsida

Y

YMYL, your money or your life = Digitala tjänster som påverkar användarens liv i hög grad, exempelvis tjänster som har med ekonomi och hälsa att göra.

Skriven av
Anna Eriksson
CMO
Nordic Tech Institute

Intresserad av digital marknadsföring och vill lära dig mer? Kolla in våra onlinekurser. 100% på distans. Klick här.

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.