Sökordsanalys – Hitta rätt sökord

Den huvudsakliga metoden för att ta reda på användares beteende på sökmotorer kallas sökordsanalys (ibland sökordsresearch).

På engelska heter det Keyword Research. 

I den här delen fokuserar vi på hur du kan göra sökordsanalysen, samt vad du kan använda den till.

Vad är sökordsanalys?

Sökmotorer som Google och Bing (dom största i Sverige) tillgängliggör data på vad användare söker på.

Digitala marknadsförare kan använda sig av den datan för att bilda sig en uppfattning av vart det finns behov att synas, vilka behov som uppfylls, och eventuellt vilka frågor som användarna i dagsläget inte får svar på (möjligheter).

Sökordsanalysen ger i huvudsak svar på frågorna:

Vad söker användare på?

Hur många söker på det här?

Finns det någon konkurrens inom orden?

En genomförlig sökordsanalys kan ta tid och involverar ofta många olika affärsområden.

Varför gör man sökordsanalys?

Genomförlig sökordsanalys hjälper dig få fundamentala insikter om din verksamhet. 

Sökordsanalys ger dig bland annat insikter om:

 • Vad för innehåll och termer som är viktigt att synas på
 • Vad du kan skriva och kommunicera om
 • Vilka områden som eventuellt är “enklare” att äga
 • Nya idéer och affärsområden

Det absolut viktigaste, är det faktum att du direkt får reda på vad människor söker på.

Hur gör du en sökordsanalys?

För att på ett optimalt sätt göra en sökordsanalys, välj ut ett specifikt affärsområde (eller innehållsnische) i taget att arbeta med.

Om du jobbar med flera överlappande områden eller produktkategorier finns en risk att du får in fler än nödvändigt många förslag på ord som inte är relevanta för din verksamhet.

1. Ta fram hypoteser

I det första steget handlar det om att ta fram hypoteser för ditt valda område.

Skriv ned minst 10 ord som du associerar inom ett område eller produktkategori.

Dessa bör vara generiska och breda termer som representerar området i stort.

I exemplet nedan ser du 10 ord som handlar om cyklar.

2. Utöka dina hypoteser med Googles sökfält

Dina hypoteser ämnar i huvudsak att hjälpa dig hitta nya termer.

Det första sättet du kan identifiera vad människor söker på är även det enklaste.

Googles egna sökfält hjälper dig nämligen på vägen när du söker.

Vad Google rekommenderar är även det som andra människor har sökt på – på så vis är det ett enkelt sätt för dig att ta reda på om dina hypoteser stämmer, och vad som eventuellt söks på mer.

När du går igenom rekommendationerna från Google, fokusera på ord som är extra intressanta för ditt företag. Välj logiskt.

Det går givetvis att skriva ned alla termer, men vad du i huvudsak försöker göra nu är att utvidga din bild av ditt område, så att du enklare får med alla sökningar inom ditt område.

2.1 Utöka ännu mer med ABC-sökningar

Rekommendationerna du får av att skriva in dina huvudsakliga hypoteser hjälper dig oftast bara en bit på vägen.

Du kan även börja använda dig av sökningar på varje bokstav i alfabetet för att utöka dina resultat ytterligare.

Ibland hittar du ord som du annars helt hade glömt bort, och som eventuellt kan vara riktigt värdefulla för din verksamhet.

3. Börja använda sökordsplaneraren

Sökordsplaneraren (Keyword Planner på engelska) i Google Ads låter dig skriva in söktermer och få en lista på söktermer och dess volymer som du sedan kan ladda ned.

Listan kan ge dig djupa insikter om användares beteende inom ditt utvalda sökområde.

Sökordsplaneraren ligger under verktygssymbolen i Google Ads.

Snabblänken till sökordsplaneraren hittar du här.

För den sökordsanalys som vi gör använder du i huvudsak “Upptäck nya sökord” i Sökordsplaneraren.

Skriv in ett ditt första ord och klicka på “hämta förslagen”.

Nu ska du fått fram en lista med flera 100 sökresultat och sökvolymerna på dom sökningarna.

Protip: Om du inte får fram en lista (ibland vill den inte ge dig några ord), testa att söka igen. Ibland får du försöka flera gånger.

Protip 2: Om du inte annonserat på ditt Adskonto tidigare så kommer du få volymblock (exempelvis 100-1k) istället för faktiska tal i antalet sökningar. Faktiska antal presenteras först när du betalat för Ads.

Protip 3: Konkurrens presenteras som låg till hög inne i Adds. Om du vill ha bättre indikationer på konkurrens så får du ut en siffra 0 till 1 om du exporterar rapporten.

Mer information om sökordsplaneraren hittar du här.

4. Förädla resultatet

Att göra sökningar samt att undersöka resultatet direkt i sökordsplaneraren är ett bra första steg, men det hjälper dig inte skapa ett användbart och vägledande dokument för din verksamhet.

4.1 Skapa en annonseringsplan

För att förädla listan behöver du slå samman alla söktermer till en gemensam lista.

Det gör du genom att använda dig av planeringsverktyget som finns tillgängligt i sökordsplaneraren.

 1. Börja med att välja “lägg till alla (nummer)”. För varje sökordssökning som du lägger till skapas en samlad lista med ibland många tusen söktermer. Detta är positivt då det visar att det finns en bredd i de söktermer du valt att undersöka närmare.
 2. När du gått igenom alla ord från steg 1 och 2, ladda ned ditt resultat. För att ladda ned listan välj “Ladda ned plan”. Om du valt rätt får du flera val på vad du vill ladda ned för fil. Se till att välja Excel CSV som filformat.

4.2 Kategorisera listan

Hur du väljer att förbättra din lista beror på vad du finner viktigt.

Sökordsplanerarens färdiga lista ger en lista med många relevanta kategoriseringar.

Dom som oftast är viktiga att kika på är:

 • Keywords: Det här är listan av termer och är central för dokumentet.
 • Avg. Monthly Searches (exact match only): Detta är volymmåttet och hjälper dig i huvudsak avgöra hur viktigt sökordet är.
 • Competition: Definerar hur hög konkurrensen är bland annonser på sökordet. Ett sökord med “hög” konkurrens kommer således ha många aktörer som vill synas på sökordet. 
 • Suggested bid: Ger dig en indikation på vad du behöver buda för att dina annonser ska synas, om du väljer att annonsera med hjälp av listan på Google Ads.

Protip: Dom kategorier (kolumner) som du inte tänker använda dig utav bör du ta bort då de tar upp onödig yta.

För att bättre använda dig av listan rekommenderas någon typ av kategorisering av de söktermer som din lista genererat.

4.3 Mall att kategorisera sökord med

Du kan ladda ned den färdiga listan här.

5. Använd din färdiga lista

Med en färdig lista i handen kommer det viktigaste steget: Implementeringen av listan in i verksamheten.

En färdig lista kan hjälpa ditt företag på många områden.

Målgrupper och intressen

En färdig lista ger ofta en tydlig insikt om olika beteenden.

Genom att undersöka din verksamhets sökordslista kommer du med stor sannolikhet kunna identifiera användarens huvudsakliga intresseområden, och vilka eventuella målgrupper som finns inom dom olika subkategoriseringar som du valt att göra.

Fråga dig själv:

 • Vilka målgrupper finns?
 • Vilka intressen finns?
 • Kan jag utvinna några specifika beteenden kopplade till sökningarna?

Kategorier

Med volymer och sökord i hand är det ofta enkelt att utmynna områden som är extra viktiga att synas på.

Ofta kan sökordsanalysen stå till grund till helt nya affärsområden, om volymerna och konkurrensen är tillfredsställande.

Fråga dig själv:

 • Vilka kategorier är viktiga att finnas i?
 • Vilka nya kategorier kan vi gå in i?

Innehåll

Sökordsanalysen hjälper dig att skriva bättre och mer korrekt riktat innehåll till dina kunder.

Du kan använda din lista som ett vägledande dokument för en redaktion – med hjälp av dokumentet vet dom precis vad dom ska skriva för att nå rätt användare.

Fråga dig själv:

 • Vad ska vi skriva om?
 • Finns det några viktiga long och short tail-sökningar som vi kan använda oss av?

Konkurrens

Din lista kan även ge indikation på var konkurrensen är som högst.

Siffran du får vägleder i huvudsak kring konkurrensen gällande annonsering.

Utifrån ett sökmotoroptimeringsperspektiv kan även det vara intressant.

Fråga dig själv:

 • På vilka kategorier finns det mycket/lite konkurrens?

Annonsering på Google Ads

Väl genomförd sökordsanalys kan stå som en första grund för annonsering på Google Ads.

Sökordsanalys i Bing

Bing har ett liknande verktyg till det som Google erbjuder.

Om du vill vidga dina insikter kan det finnas goda anledningar att använda deras verktyg.

Du hittar verktyget här.

Sökordsanalys med Ubersuggest

Ett annat gratisverktyg är Ubersuggest, som tillhandahålls av Neil Patel.

Verktyget fungerar precis som ovan nämnda verktyg (här skriver du dock enbart in ett sökord i taget).

Kombinera listor

En vanlig metod är att kombinera sökordslistorna mellan flera verktyg.

Om du gör detta maximerar du antalet relevanta förslag som du får.

Detta eftersom verktygen hämtar information från olika källor (och kan därför få olika träffar).

Det är dock lite mer komplicerat att kombinera listorna.

Enklast är att använda excel för detta ändamål.

Andra sätt att ta reda på konkurrens och sökord

Ett annat vanligt sätt att jobba med sökord, tillsammans med konkurrensanalysen är att jobba i betalverktyg såsom Ahrefs.

Nackdelen är såklart att det kostar pengar.

Genom deras verktyg kan du söka på konkurrenters innehåll, eventuella innehållsområden och sökord för att ta reda på var du har högst potential att nå din målgrupp.

Vi föreslår att du varierar och testar att söka på innehåll både på svenska och engelska för att få en maximerad mängd förslag på innehåll som du bör undvika eller slå!

Övning: Sökordsanalysera

I den här övningen ska du göra sökordsanalys till ditt företag.

Identifiera ett nyckelområde för ditt företag och börja skriv ned ord som tillhör det området.

Tänk brett.

När du använder dig utav sökordsplaneraren kommer du få många relevanta förslag, samtidigt som en del är helt irrelevanta. Tänk logiskt vad som passar ditt företag och verksamhet. 

Försök att arbeta med att ta fram flera listor så lär du dig känna verktyget – samtidigt som det blir lättare för dig att göra sökordsresearch i fortsättningen.

Följ alla stegen i från avsnittet sökordsanalys:

 1. Ta fram hypoteser
 2. Undersök dina hypoteser
 3. Använd sökordsplaneraren
 4. Förädla resultatet

Om du är klar bör din lista likna exemplet nedan.

OBS! Om du inte har annonserat genom Google Ads (det vill säga betalat för annonsering på Google Ads), så kommer du inte få exakta genomsnittliga sökningar presenterade till dig. Istället kommer du få ett spann mellan till exempel 10-100 sökningar.

Texten är skriven av Simon Myringer. Kursledare på kursen i digital marknadsföring.

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.