SEO innehåll – Skriv SEO anpassad text

Sökmotoroptimering handlar om att ranka så högt upp som möjligt mot specifika sökord.

Med detta i åtanke blir det essentiellt att identifiera och fokusera på sökord som är relevanta för oss som företag.

Det är vårt fokus på dessa sökord som är sökmotoroptimeringen.

Vilket sökord och typen av innehåll som ett företag bör fokusera på varierar beroende på affärsområde och hur välkänt företaget är.

Ett välkänt företag har till exempel större möjlighet att synas på sökord där konkurrensen är högre.

Den långa svansen

Viktigt att känna till när vi väljer ut innehåll att fokusera på är den långa svansen (engelska: “long tail”).

Den långa svansen referera till fördelningen av olika typer av sökningar.

Det finns en högre volym användare som genomför populära sökningar (sökningar som många personer gör), dessa kallas ofta för “short tail”-sökningar.

Samtidigt finns det en högre antal sökningar som sker där antalet personer som söker på dessa ord inte är särskilt hög.

Antalet sökningar som tillhör den här kategorin är alltså många fler och bildar därför en lång svans.


Den långa svansen: Ett fåtal sökord får en hög volym sökningar (grön). Många sökord får en låg volym sökningar (gul).

När vi väljer ut sökord att jobba mot gäller det i första hand att identifiera vart på den långa svansen som vi som företag har störst chans att synas.

Om vi är ett större företag som funnits länge är sannolikheten hög att vi har möjlighet att konkurrera på “short tail”-sökningar.

Om vi däremot är ett mindre företag, med lite eller ingen digital närvaro, kommer vi inte ha möjlighet att synas på hög-volym-sökningar, utan kommer istället va tvungna att hitta söktermer som befinner sig längre ut på svansen.

Notera att det till och med för större mer välkända företag kan vara svårt att konkurrera på sökord med hög konkurrens.

Att jobba med “long tail”-SEO är alltså en strategi som lämpar sig för alla företag.

Click Through Rate

När vi jobbar med att välja rätt innehåll behöver vi även tänka på vår CTR.

CTR, click through rate eller klickfrekvens är måttet på hur många klick en länk fått i förhållande till antalet visningar.

I sökresultat är fördelningen mellan klick ofta fördelat i en sjunkande skala.

Den första sökträffen får oftast fler klick än den andra träffen osv.

Med andra ord har den första träffen högst CTR.

Till detta hör att specifika sökresultat med högre CTR ofta rankar högre.

Det är alltså essentiellt vi skapar innehåll med klickbarhet i åtanke.

Hur viktigt blir tydligt när vi jämför olika positioner i sökresultatet (nedan är siffror från sökningar utan något tydligt varumärke).

Plats 1 får ca 30% av klicken.

Plats 2 får ca 15% av klicken.

Plats 3 får ca 10% av klicken.

Totalt får dom tre första platserna i sökresultatet över 50% av klicken.

Att välja sökord och innehåll handlar alltså om att välja sökord där vi inte bara har möjlighet att ranka på första sidan, utan på någon av dom tre första platserna.

Hitt rätt sökord och innehåll att fokusera på

Det finns två principiella metoder att hitta rätt sökord (och således även innehåll) som du kan fokusera på för att nå dina användare.

Den ena är sökordsanalys där vi letar efter helt nya sökord.

Den andra är processen att ta reda på sökord där vi redan nått en viss nivå (och där vi vill fortsätta genom att öka vår ranking).

Sökordsanalys

Sökordsanalys är processen att ta reda på vilka sökord som användare söker på inom ditt område.

En stor anledning till varför vi gör sökordsanalys är för att identifiera vårt affärsområdes långa svans.

Om vi lyckas identifiera vår långa svans blir det enklare för oss som företag (oavsett tidigare digital närvaro) att hitta rätt ord.

Rätt sökord är:

  • Sökord där vi har möjlighet att ranka på grund av “rätt mängd” konkurrens.
  • Sökord som är värdefulla för oss (till exempel sökningar med en köpintention).

Notera att ju mer specifik du kan vara i din analys av sökord, desto bättre representation av den långa svans som finns inom just det området.

Om du befinner dig i en väldigt liten nisch kan det vara värt att överväga att genomföra din sökordsanalys på engelska, för att sedan översätta orden till svenska.

På så sätt får du en mer fullständig lista med sökningar.

Google Search Console

I fall där det handlar om helt nya företag eller sidor är sökordsanalys det enda alternativet.

Men för företag som redan kommit igång med sin digitala närvaro är Google Search Console nästa del i processen.

I Google Search Console kan du undersöka vilka av dina sidor samt söktermer som du rankar på.

Än mer har du möjlighet att identifiera:

  • Antalet exponeringar på ett sökord
  • Antalet klick in på din sida från ett sökord
  • Din CTR på ett sökord (klick/exponeringar)
  • Din genomsnittliga rank på ett sökord.
Klicka i varje ruta för att visa alla alternativ i Google Search Console.

Alla dessa delar ger oss förståelse vilka sökord som har störst potential.

En huvudregel är att fokusera på sökord där du redan har en genomsnittlig rank på under 10 (alltså: rank 4 till 10).

Vi fokuserar på dessa ord eftersom vi redan visat att vi har relevant innehåll på dessa sökord.

På sidan som når den ranken kan vi göra förbättringar som eventuellt ökar vår rank ännu mer.

Notera att målet här är att nå minst position 3 och gärna lägre än så.

En annan huvudregel när vi jobbar med Google Search Console är att identifiera sökord med ett högt antal exponeringar.

Dessa ord visar potential genom att berätta att många är intresserade av sökningen.

Om vi kan identifiera sökord där vi redan rankar högre än position 10 (under 10) och där antalet exponeringar är högt, så vet vi ofta redan där vilka sökord som vi ska fokusera på.

Om vi däremot inte hittar sökord inom den här kategorin kan det vara värt att fundera på om det finns andra sökord med lägre rank (över 10) eller där exponeringarna är lite lägre, där vi fortfarande ser ett mervärde att ranka.

Hur kan du förbättra sidor som redan rankar väl?

  • Uppdatera sidorna (relevant innehåll lever längre och rankar bättre)
  • Tillför nytt innehåll (en sida som redan går bra, kanske kan utvidgas, för att på så sätt nå ut till ännu fler sökande.

Vad kan du göra åt sidor med låg CTR?

  • Förbättra det som användaren ser i sökresultatet: titel, meta-beskrivning och url.

Texten är skriven av Simon Myringer. Kursledare på kursen i digital marknadsföring.

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.