Att sätta mål i sociala medier

När det kommer till sociala medier är det enormt enkelt att ”bara köra”.

Ni kör utan att direkt ha tydliga målsättningar som vägleder er.

Risken med detta är att ni spenderar tid på något som med stor sanolikhet inte kommer ge någon avkastning.

Målsättningar är alltså en fundamentalt verktyg för att lyckas med din marknadsföring i sociala medier.

Nedan finner du flera målsättningar som du kan använda för att stärka er närvaro i sociala medier och framförallt för att förtydliga vilket resultat ni förväntar er.

Vad menas med KPI:er?

KPI står för Key Performance Indicator och översatt till svenska betyder det nyckeltal. Det är olika digitala mätetal för att du och ditt företag ska kunna arbeta målstyrt. 

Från början användes KPI:er av ekonomer för att mäta och analysera för att mäta just ekonomin för ett företag. På senare år har det blivit allt vanligare att man inom digital marknadsföring använder sig av uttrycket KPI:er för att kunna mäta effekten av digitala insatser.

Vad är ditt mål?

När du har en känsla över hur sociala medielandskapet ser ut är det enklare att sätta mer realistiska målsättningar.

Detta är viktigt eftersom dina mål kommer styra vilka aktiviteter du gör.

Om du till exempel vill öka din försäljning, då behöver du göra aktiviteter som leder till det.

Några exempel på målsättningar som du kan sätta är:

Öka din varumärkeskännedom

Sociala medier är ett utmärkt medium för att öka varumärkeskännedomen.

Att just vilja öka varumärkeskännedomen är en av dom största anledningarna till varför många använder sociala medier som en del att marknadsföra sin verksamhet.

Om du jobbar med en varumärkeskännedom-målsättning, se till att du tydligt definierar hur du mäter din framgång.

Varumärkeskännedom är en av dom svåraste måtten att följa upp.

Fördelen med sociala medier är att du ofta enkelt kan mäta följare och förtjänad räckvidd.

Båda är bra mått på eventuell varumärkeskännedom.

Exempel på målsättningar för att öka varumärkeskännedom:
– “Öka antalet följare på [utvalt socialt medium] med 100 varje månad”.
– “Öka din genomsnittliga räckvidd med 10 000 innan december”.

Öka antalet besökare till din hemsida

Engagemang och varumärkeskännedom är ofta positivt, men sällan kopplat till ett mer konkret värde.

En besökare är i jämförelse lättare att värdesätta.

Av den anledningen är besökare till din hemsida ett utmärkt mål att jobba mot.

Du kan enkelt följa antalet besökare genom att både titta på antalet besök från sociala medier och andelen besökare från sociala medier.

Båda kan du enkelt undersöka i förvärvsrapporterna i Google Analytics om ditt företag är kopplat till det programmet. 

Exempel på målsättningar för att öka antalet besökare till din hemsida:
– “Öka antalet besökare från [utvalt socialt medium] med 200% innan årets slut”.
– “Öka andelen trafik från sociala medier till 30% innan sommaren”.

Trafik från Sociala medier inne i Google Analytics.

Öka din försäljning (eller antalet konverteringar)

Det är inte bara företag som vill att sin försäljning ska öka när dom marknadsför sig på sociala medier, även nätverken vill att företagen ska lyckas med detta eftersom det ökar värdet på annonseringen.

Ju mer framgångsrikt dom olika sociala medierna kan hjälpa dig och ditt företag att öka din försäljning desto bättre resultat.

Detta är en av anledningarna till att det finns en uppsjö av verktyg och annonseringsmöjligheter som är till för dig som vill öka din försäljning.

Instagram shoppingPinterests Rich Pins och Youtube Shopping Ads är några exempel på detta.

Tänk på att vara realistiskt i din målsättning.

Det blir snabbt oöverskådligt om du som nystartat företag säger att du ska sälja 1000 redan svårsålda produkter.

Konverteringsspårning

I flera fall där du annonserar genom sociala medier finns möjligheten att implementera konverteringsspårning (till exempel Facebooks pixel).

Du bör samtidigt mäta detta inne i ditt analysverktyg.

På så sätt kommer du kunna följa med kunden i hela dess köpprocess.

Exempel på målsättningar för att öka din försäljning:
– “Öka antal sålda varor från [utvalt socialt medium] med 50% innan årets slut”.
– “Öka totalt antal kunder från [utvalt socialt medium] med 20 innan vintern”.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är y_zurcZaXdjVh5aWJEq2Y5_OWMrFNWO3gGpuKNfazo3aqdpZMsoHxPwIBOO50z5P45vTCQyo6IhF1BkZw_fDPg1hYGaKmb7QpXei27tLp1y4SGaf31CLHHFueSG6IltyV7Xf26tZ=s0

Inne i Facebook Business Manager kan du läsa av data om din pixel. Här ser vi till exempel bland annat hur många sidvisningar som den registrerade.

Öka ditt engagemang

Om engagemang ska vara en av dina målsättningar när du jobbar med sociala medier, är det viktigt att reflektera över vilken typ av engagemang det är du samlar.

Jag rekommenderar att du jobbar med engagemang som visar på användares interaktivitet med ditt varumärke.

Det kan handla om att användarna kommenterar på ditt innehåll, ställer frågor till ditt företag eller diskuterar det innehåll du producerar med andra.

Med andra ord är det hur kvalitativt engagemanget är som spelar en roll, inte kvantiteten.

Exempel på målsättningar för att öka ditt engagemang:
– “Öka antalet ‘värdefulla’ kommentarer i våra inlägg”.
– “Öka vårt engagemang per post med 40% varje månad”.

Skapa ett community

Fler och fler företag försöker bygga mer än ett engagerande varumärke, dom försöker bygga communities.

Målsättningar kopplade till byggandet av ett community är svårare att definiera eftersom det varierar beroende på vad det är för typ av community och vilken plattform du använder dig utav.

Några vanliga communities att jobba med är Twitter-baserade ägda hashtags, Facebookgrupper och Slack-nätverk.

Exempel på målsättningar när du skapar ett community:
– “Öka antalet medlemmar i ditt community 200 varje månad”.
– “Öka engagemanget i ditt community med 20%”.
– “Öka antalet inlägg som skapats av dina användare i ditt community”.

Öka din kundnöjdhet (kundsupport genom sociala medier)

Många företag sköter sin kundsupport genom sociala medier.

En personlig favorit är KLM som kör mycket av sin egna support genom Messenger.

Utöver att sköta dina supportärenden genom ett socialt nätverk är det centralt att förtydliga vad målsättningen är utöver just användandet av er kundsupport.

Enklast är att jobba med kundnöjdhet.

Här kan du ställa nöjdhetsfrågor till användarna efter att dom engagerat med din support.

Exempel på målsättningar när du sköter din kundsupport genom sociala medier:
– “Öka antalet supportärenden som sköts genom [utvalda sociala nätverk] till 100%”.
– “Öka vår kundnöjdhet bland kunder som interagerat med oss i sociala medier till [utvalt nivå av kundnöjdhet (exempelvis NKI)]”.

När du bestämmer dina målsättningar för sociala medier, se alltid till att reflektera på hur dessa målsättningar stämmer överens med dina affärsmässiga mål (och din större övergripande plan).

När ett affärsmässigt mål är prioriterat i din verksamhet bör du försöka hitta en målsättning i sociala medier som främjar den målsättningen.

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.