Identifiera din målgrupp – Digitala målgruppsinsikter

Hur väl känner du din målgrupp? 

Här kommer vi gå igenom hur du kan hitta din målgrupp samt hur du på bästa möjliga sätt kan omvandla målgruppen till en persona. 

I första steget undersöker vi datainsamlingen.

Hur kan du identifiera din målgrupp?

Det finns både digitala och analoga metoder att samla in data på. 

Beroende på hur långt företaget har kommit, hur aktiva och stora företaget är, så kommer olika element av målgruppsanalysen vara mer eller mindre viktiga. 

Befintlig data

Om du redan har en befintlig verksamhet att utgå ifrån är det oftast smart att först undersöka din nuvarande målgrupp där. 

Baserat på vilka plattformar du är mest aktiv i, är tipset generellt att börja där. 

I de fall det går, rekommenderas även att undersöka användarna inom specifika områden (om det så är en specifik del av en webbplats eller en viss typ av video på din youtube-kanal).

Google Analytics

Du kan hitta mycket om din befintliga målgrupp i Google Analytics.

Som grund är det enklast att undersöka demografisk data – Vem är din genomsnittsbesökare?

För dig som vill djupdyka och som har sidor där målgruppen kan skilja sig åt är det ofta värdefullt att undersöka dessa segmenten var för sig, och se om målgruppen skiljer sig åt.

Ofta gör den det!

Från Google Analytics bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Intressen (dina sidor)
 • Intressen (Googles egna kategorier)
 • Geografisk positionering
 • Språk

Facebook Analytics

Om du har Facebook Business Manager kan du komma åt och undersöka dina sidors data genom Facebook Analytics

Här kan du undersöka vilka dom som engagerar sig i din sida är. 

Från Facebook Audience Insights bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Geografisk positionering
 • Inläggsengagemang
 • Språk

Instagramstatistik

Om du kopplat din Instagram-profil till din Facebook Business Manager kan du läsa av Instagramstatistik. 

Från Instagram Insights bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • När din målgrupp är aktiv på Instagram
 • Geografisk positionering

Du kan läsa mer om Instagram Insights här.

Youtube Analytics

För dom företag som driver Youtube-kanaler finns Youtube Analytics. 

Precis som övriga datakällor för befintlig data belyser Youtube Analytics i huvudsak demografisk data, och urvalet här är något mer begränsat.

Från Youtube Analytics bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Geografisk positionering
 • Språk
Målgruppsdata i Youtube Analytics avancerade läge.

LinkedIn Analytics

För företag som profilerar sig och använder LinkedIn som kanal finns också LinkedIn analytics

Här kan du se data över dina besökare, dina följare och vilka inlägg som skapar mest engagemang. 

Det går även att se inom vilka branscher dina besökare arbetar inom.

Från LinkedIn Analytics bör du notera data såsom:

 • Ålder
 • Kön
 • Yrkeskategori
 • Geografisk position
 • Inläggsengagemang 
 • Språk

Andra datakällor

 • Flera andra sociala medier delger även dom data om dina användare. Undersök dom kanaler där du har en befintlig användarbas. Ta reda på vilka dina användare är, och vad dom gör. 
 • DMP (eller Data Management Platforms) är en del av modern annonsering. En DMP hjälper i huvudsak publicister att samla in data om sina användare, så dom kan sälja den vidare. 
 • Beteendet hos dina användare kan även det ge en förståelse om din målgrupp. Användarbeteende kan läsas av exempelvis genom så kallad “mouse tracking”. Ett vanligt verktyg är för detta är Hotjar.

Nya målgrupper

Många nystartade företag börjar sälja utan någon data på målgruppen. 

Det är ofta ett misstag. 

Målgruppsinsikter hjälper dig som företagare att ta bättre och fler grundade beslut. 

Data till nya målgrupper hittar du från diverse källor, alla med olika nischer. 

Välj de metoder som passar ditt företag bäst. 

Om du inte ha tillgång till ett företags data så är metoderna nedan dom enda sätten du kan samla in data på. 

Sökordsanalys

Sökordsanalys är metoden att ta reda på vad användare söker på genom stora sökmotorer som Google och Bing. 

Sökordsanalys ger dig ofta en god förståelse om vilket befintligt beteende som finns inom ditt affärsområde, och vad dina användare aktivt letar efter.

Om du vet vad din målgrupp söker och letar efter på sökmotorer, vet du också hur du ska rikta ditt erbjudande och din marknadsföring.

Facebookgrupper

Facebook är potentiellt den mest kraftfulla källan till målgruppskännedom. 

I frontlinjen av detta är grupper på Facebook. 

En Facebookgrupp är en samling av människor som uttryckligen vill se/läsa/höra om ett specifikt ämne. 

För dig som marknadsförare är det en guldgruva av information. 

En analys av Facebookgrupper följer 4 enkla steg.

 1. Identifiera Facebookgrupper som på bästa möjliga sätt berör ditt affärsområde.
 2. Ansök och gå med i gruppen själv.
 3. Identifiera gruppens övergripande målgrupp, hitta den genomsnittliga användaren.
 4. Välj ut några användare som du tycker motsvarar målgruppen i gruppen. Gå in på användarnas profiler och försök att hitta data på: kön, ålder, plats, familjestatus, boende, jobb etc. Ju mer data du kan få desto bättre.

Instagramsidor

Instagramsidor fungerar precis som facebook grupper. 

Människor har aktivt visat sitt intresse för en sida. 

Metoden för att ta fram målgrupper genom sidor på Instagram är identiskt med grupper på Facebook. 

Följ, interagera, ta reda på vilka personerna är och för statistik. 

Facebook ads målgruppsdata

Facebooks USP (unique selling point) är informationen dom har om sina användare. 

Det är data som dom gör tillgängliga till oss marknadsförare genom deras annonseringsverktyg. 

Det här är data som kan vara mycket användbar för att enklare identifiera olika målgrupper. 

I huvudsak kan du ta reda på storleken på olika demografiska mått, olika intressekategorier samt användarnas platstillhörighet.

För att hitta information om olika målgrupper använd Facebook Audience Insights.

Quora och andra forum

Quora.com är ett gigantiskt frågeforum med frågor och svar på dom flesta företags affärsområden. 

Undersök vad dina användare frågar om dina produkter och tjänster, och vilka svar som dom får. 

Undersök även profilerna som svarar och ställer frågorna i så hög grad som möjligt.

Den här metoden går att applicera på andra forum med. 

I huvudsak fungerar det om du har nischade forum inom ditt affärsområde.

Recensionsdata

Säljer du en vara eller en tjänst som kan recenseras? 

I så fall är det aktuellt att undersöka vad användarna skriver. 

Vilka hinder upplever dom? 

Vad gillar dom? 

Undersök även användarna som valt att recensera. 

Vilka är dom?

Enkäter

Ett enkelt sätt att samla data är att fråga människor vad dom tycker. 

Enkäter är det enklaste sättet att göra det på. 

Du kan själv skapa enkäter gratis genom Google Forms eller Typeform.

Traditionella metoder

Utöver dom digitala metoderna finns flera sätt att samla data från målgruppen där du träffar användarna i person. 

Vanliga metoder som digitala marknadsförare använder sig utav är intervjuer och fokusgrupper.

Användartester

Användartester använder du ofta i produktutveckling och tester av produkter. 

Men det kan även vara en metod för att närmare förstå din målgrupps behov och beteende. 

Med hjälp av användartester kan du på så sätt optimera dina målgruppsinsikter.

Hur djupgående bör målgruppsanalysen vara?

Det finns företag som säljer målgruppsanalys som tjänst. 

Arbetet med att identifiera målgrupper och förstå dom djupare är alltså ett potentiellt mycket omfattande arbete.

Hur mycket tid du bör spendera på detta varierar således. 

Ett förhållningssätt som jag förespråkar är att göra arbetet inkrementellt. 

Många gånger handlar vårt marknadsföringsarbete om att testa oss fram. 

Om du identifierat en målgrupp som verkar intressant, kan det därför vara aktuellt att testa mot den marknadsföring och samla in ägd data. 

Du kan sedan repetera den processen och applicera era lärdomar baserat på den data som samlats in.

Texten är skriven av Simon Myringer. Kursledare på kursen i digital marknadsföring.

Genom att använda cookies kan vi utvärdera och utveckla vår webbsida för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Vi använder Facebook pixel och Google Ads spårning för personaliserad annonsering, samt Google Analytics för personaliserad annonsering och mätning. Är du okej med det? Läs mer här.