Digital marknadsförare lön 2021

I den här artikeln kommer vi att titta på vad en digital marknadsförare tjänar. Vi kommer även kort att gå in på vad vi definierar som en ”digital marknadsförare” och hur vi samlat in data. 

Vi kommer att utgå från statistik från Unionen och Framtid.se och kolla om det stämmer överens med svaren från vår enkät. Då många studenter och nyexaminerade inte har det helt klart vad lönerna ligger på och då speciellt för en ny i branschen så vill vi komma med ett svar på det.


Digitala marknadsförare har mellan 25 000 kr och 30 000 kr (ingångslön) och 40 000 kr till 49 000 kr (medellön för personer med mer än 7 års erfarenhet).


Enligt statistik från Unionen så ligger lönen för en marknadsförare mellan 33 000 och 45 000 kr. Antal år i branschen och utbildning kan påverka lönen kraftigt. 

Enligt framtid.se ligger genomsnittlga lönen för en digital marknadsförare på 42 6000 kr. Enligt dem behöver du vanligtvis en eftergymnasial utbildning från högskola/universitet eller en yrkeshögskoleutbildning för att arbeta som digital marknadsförare. För inte så många år sedan fanns det inte en arbetsmarknad specifik för just digital marknadsföring, men idag är det en av de branscher som kanske växer störst.

För dig som har ett intresse för digital marknadsföring är utsikterna goda. Något som blir allt vanligare inom digital marknadsföring är distansarbete. Eftersom det mesta arbetet sker via dator väljer många företag att anställa på distans. På så sätt kan de få tag på den bäst lämpade, oavsett var i landet personen bor.

Förutom utbildning och antal år i branschen så kan även vad för typ av digital marknadsföring man arbetar med vara avgörande vad gäller lönen.

Vad räknas som ”digital marknadsföring”?

Digitala marknadsförare arbetar med allt från strategi, analys till utveckling och planering av marknadsföringsarbetet inom företag och organisationer En digital marknadsförare kan både arbeta mer övergripande eller nere på detaljnivå.

Här är några arbetsområden för en digital marknadsförare:

 1. Content marketing (innehållsmarknadsföring)
 2. Sökmotoroptimering (SEO)
 3. Search engine marketing (SEM)
 4. Copywriting
 5. Sociala medier
 6. Grafisk design
 7. Webbutveckling
 8. Nyhetsbrev
 9. Konverteringsoptimering (CRO)
 10. Analys och utvärdering
 11. Digital strategi
 12. Projektledning
 13. Planning

”Digital marknadsföring” är ett väldigt brett koncept och kan inkludera en rad yrken så som:

– Social media manager/specialist
– Content manager
– Digital marketing manager/specialist
– Projektledare
– Marknadsansvarig/koordinator
– SEO specialist
– Digital produktionsledare
– SEM Specialist

I vissa fall kan vissa roller vara snarlika och ha flera än ett namn. Men följande saker är i regel gemensamt för alla de ovan yrkesrollerna:

 • Det generella syftet är att förbättra den digitala marknadsföringen och dess lönsamhet och andra positiva effekter på affärsnyttan
 • Arbetsuppgifterna som digital marknadsförare kan variera kraftigt
 • Utbildningsnivå och bakgrund kan variera lika kraftigt
 • Digitala marknadsförare kan jobba som anställda på ett företag eller byrå eller som frilansare eller konsulter

Hur samlades datan in?

Då det finns ett gap på nätet vad gäller information kring vad en ”digital marknadsförare” tjänar så kommer vi att titta närmare på det. Ofta när man söker på vad man tjänar så är det oklart när man når den summan och vad som är en rimlig ingångslön.

För att ge studenter och arbetssökande en mer nyanserad bild så valde vi att via Facebook sprida en enkät som besvarade följande frågor:

– Vad är din yrkesroll?
– Vad var din ingångslön?
– Vad tjänar du idag?

Enkäten spreds i grupper som hade just digital marknadsföring/kommunikation som ämne. 151 relevanta svar kom in.

Vilka yrkesroller innefattade den besvarade enkäten?

 • Digitala kommunikatörer
 • Digital marknadsförare/strateg
 • Marknadsansvarig/koordinator
 • Social media manager/cordinator/specialist/producer
 • Digital manager/ campaign manager
 • Projektledare
 • SEO-specialist/konsult
 • SEM-specialist

Vilka tjänar mest?

Enligt enkäten var de som tjänade mest de med chefsroller och ofta över åtta års erfarenhet. De bästa ingångslönerna gick även de till dem med chefsroller. Då var ingångslönen mellan 30 000 och 38 000 kr.

För majoriteten låg ingångslönen på mellan 25 000 upp till 29 000 kr. Drygt hälften av de tillfrågade låg inom detta spann. 

Vilka tjänar minst?

Endast några få av de 151 tillfrågade tjänade under än 25 000 kr. 38 stycken hade en lön under 30 000 kr och hade jobbat max två år.

Hur bra stämmer siffrorna från Unionen och Framtid.se?

98 av de tillfrågade hade mindre än fem års arbetserfarenhet inom digital kommunikation. 16 av de tillfrågade hade över tio års erfarenhet och vissa till och med så mycket som 24. Hos den undergruppen hamnade medellönen runt 49 000 kr. 

De digitala marknadsförare som enligt de insamlade svaren tjänar mellan 40 000 och 49 000 har i snitt sju års erfarenhet. 

Vad kan vi dra för slutsatser från enkätens svar?

 • De flesta tillfrågade hade fem eller färre års erfarenhet. Då bara 16 av alla tillfrågade hade fler än fem års erfarenhet så ger svaren en mer nyanserad bild av lönerna för nya i branschen.
 • En ingångslönen på mellan 25 000 och 30 000 verkar enligt enkäten vara rimlig för de flesta inom digital marknadsföring.
 • Över 40 000 i lön är mer för de med i alla fall fem års erfarenhet. Färre år i yrket men med den lönen kan förekomma men då bör personen ha ett rätt så seniora arbetsuppgifter.

Även fast den här artikeln kanske kan hjälpa många att få en bättre uppfattning av vad en digital marknadsförare tjänar så finns det vissa saker att ha i åtanke. 

När det kommer till löner och löneförhöjningar så finns det ofta flera saker som avgör. I vår enkät frågade vi endast om yrkesroll, nuvarande lön och ingångslön. 

Så vad de tillfrågade haft för utbildning, var de jobbar och om de kanske haft tidigare arbetslivserfarenhet som fått dem att få en högre ingångslön var inget vi frågade om. Även andra faktorer kan påverka lönenivåerna. 

Vi fick in 165 svar och några få föll bort då de sågs som oväsentliga. De inkommande svaren omfattade dessutom många olika yrkesroller. 

Ambitionen med den här artikeln var att ge studerande och nyexaminerade ett humm om vad de kan vänta sig sina första år i branschen. Då vi kände att svaret ute på nätet inte var givande nog så skrev vi den här artikeln i hopp om att ge de precis nämnda en något klarare bild.

Den här artikeln är skriven av Daniel Opio.