10 tips för att lyckas med annonsering på Facebook och Instagram

Nedan hittar du några knep för att förbättra din annonsering på Facebook och Instagram. 

Det är lärdomar jag själv samlat, och hört från andra människor som annonserat i facebooknätverket.

1. Visuellt tilltalande

Oavsett på vilken plattform du annonserar i, se till att dina annonser är visuellt tilltalande. 

Skapa grafiska manér som passar din målgrupp och får dom att vilja klicka. 

Ett kraftfullt knep är att använda dig utav människoansikten i dina annonser. 

Ett annat är att använda sig av rätt färger.  

2. Relevans

En av dom absolut viktigaste punkterna är att vara relevant mot din målgrupp. 

Precis som vi pratade om i målgruppsstyrningen, möjliggör Facebook detta till en väldigt hög grad. 

Med relevanta annonser påtalar du aktualitet till dina användare. 

En förälder vars barn snart firar födelsedag, är mycket mer mottaglig till presentförslag till barnet, än en 25 åring utan barn. 

Använd därför inriktningarna så väl som du kan.

Ett skrämmande exempel på hur målgruppsstyrning kan användas i sociala medier är Ryssland användning av det i trumpkampanjen i USAs presesidentval. 

Där annonserades fakenyheter genom att målgruppsstyra till människor med högre sannolikhet att läsa “nyheterna”.

3. USP

Om du har en USP (förkortning: unique selling point), beskriv den i annonsen. 

Med en USP kommer din annons sticka ut mer jämfört med dina konkurrenter.

Exempelvis kan du använda dig principen om knapphet

Du kan med den metoden exempelvis skriva “100 exemplar kvar – först till kvar”.

4. CTA

I flera av annonsformaten i facebooknätverket kan du välja vilken form av CTA (call to action, svenska: uppmaning till handling) du vill använda. 

Utöver det bör du utforma annonser som är klickvänliga, och som får användarna att förstå vad det är du vill att dom ska göra. 

Om du till exempel vill att dom ska köpa en produkt, gör det tydligt redan i annonsen.

5. Testa fler annonser

Om du bara kör en annons kommer du aldrig få reda på om annonsen i sig var dåligt utformad. 

Testa därför alltid flera annonser mot varandra. 

Se alltid till att ha minst 3 olika varianter som du testar i en och samma annonsgrupp. 

Facebook kommer optimera för dom annonserna som dom anser fungerar bäst. 

På så vis kommer du få ett bättre resultat på kampanjen i sin helhet.

6. Socialt bevis

Principen om socialt bevis kan härledas tillbaka till Cialdinis Påverkan

Eftersom du har en tydlig bild av din målgrupp, med relevanta annonser, på facebook kan du påvisa att det redan finns ett befintligt intresse i målgruppen. 

Exempelvis genom att säga att andra i målgruppen har köpt produkten. 

Du kan även använda bilder på människor som liknar målgruppen.

7. Var konsekvent

Oavsett var i kommunikationen, så gäller det att vara relevant. 

Försök att skapa en resa för användaren, där du med insikt om dess bakgrund skapar en upplevelse som inte bara handlar om att dom ska klicka på din annons. 

Designa flödet som en kundresa, från start till slut. 

Om målsättningen är att få användaren att konvertera – fundera över vad som krävs för att få hen att göra det utifrån ursprunget som del av målgruppen.

8. Anpassa annonsformatet

Det är enkelt att dra alla annonsformat över en kam. 

Men faktum är att olika annonsformat fungerar olika beroende på plattform. 

Användare inne på Instagram uträttar helt andra intentioner än användare inne på Facebook, eller Messenger. 

Se därför till att skräddarsy dina annonser för plattformen och det format som annonsen ska visas i.

9. Förbered dig

Facebook tillåter sig ta 24 timmar att godkänna alla annonser som publiceras i nätverket. 

Det innebär att det finns en chans att din annons inte publiceras på en gång, eller faktiskt underkänns om den inte möter alla krav (exempelvis att du har mer än 20% text). 

Om du ska publicera inför en specifik händelse, se till att publicera dina annonser i god tid så att du inte missar tidpunkten då dina annonser ska gå live. 

Du kan alltid ställa in publiceringsdatum på annonser som du vill ska gå live vid ett senare tillfälle.

Du kan testa om din annons har för mycket text här.

Du kan läsa mer om facebooks annonseringspolicy här.

10. Analysera

AdEspresso har en utomordentligt bra guide till analys av facebookannonsering. 

Du hittar den guiden här.  

UTM-taggar
För Google Analytics-användare som vill mäta annonser från facebooknätverket, krävs det att du använder dig utav UTM-taggar. 

Om du inte använder dig av UTM-taggar kommer all trafik från facebooks nätverk att blandas ihop. 

För att urskilja betalda annonser från andra facebookinlägg behöver du beskriva ett utvalt medium, exempelvis “betald social” och beskriva källan. 

Om du vill särskilja olika kampanjer och annonser behöver du även använda dig av dom andra UTM-taggarna: name, term och content.

Du kan skapa dina UTM-taggar här.